Stop Digging:
En innovasjon i byggebransjen

Stop Digging er markedsledende i Europa for utvikling, montering og salg av jordskruer med tilhørende installasjoner. Med egen utviklingsavdeling og produksjon i både Sverige og Asia, kan vi tilpasse skruer og tilbehør til det nordiske klimaet og med mål som er tilpasset de respektive landenes byggestandard. Samtlige produkter er CE-merket, og produksjonsutstyret er ISO-sertifisert.

I dag har vi mer enn 140 partnere som monterer skruer i Sverige, Norge, Danmark, Åland, Baltikum, England og Tyskland. Ved arbeid mot forbrukerne er det de lokale partnerne som utfører montering av jordskruer. I større entreprenørprosjekter samarbeider vi med geologer, bygg- og materialingeniører samt Swecos designere for å sikre at hver enkelt løsning oppfyller de aktuelle kravene til last, vind og belastning.