Montere reklameskilt med jordskrue

Å sette opp et reklameskilt ved inngangen til butikklokalet ditt eller kontorbygningen er ikke så vanskelig. Om det forankres med en jordskrue går det i tillegg raskt – det tar vanligvis ikke mer enn en time å få det på plass.

Hvilke regler er det som gjelder?

For skilt med en størrelse på maksimal 1,0 kvadratmeter trenger du ikke søke om byggetillatelse. Det finnes heller ingen begrensning på hvor mange skilt som kan settes opp eller hvor tett de kan stå, så lenge de holder seg innenfor størrelsesgrensen. Det gjelder imidlertid ikke om du planlegger å plassere skiltet på eller i tilknytning til en bygning eller et område som anses som historisk, kulturhistorisk, miljømessig eller kunstnerisk verdifull.
Du kan også sette opp skilt for midlertidige begivenheter uten byggetillatelse, men de kan imidlertid ikke stå lenger enn i fire uker. For de fleste andre reklameskilt trenger man byggetillatelse, og det gjelder ikke bare ved montering av nye skilt, men også ved flytting eller vesentlig endring av eksisterende skilt. Les mer om hvilke regler som gjelder på hjemmesidene til Byggforsk.no https://www.byggforsk.no/dokument/3034/skilting

Hvilke regler gjelder for reklameskilt langs veien? 

Vil du sette opp et reklameskilt ved en allmenn vei, kan det hende du trenger tillatelse fra fylkesledelsen, trafikketaten eller kommunen. Glem heller ikke å be om tillatelse av jordeieren. Plasserer du et reklameskilt utenfor veiområdet kan kommunen ta det bort hvis du ikke har tillatelse. Kommunen har tilsynsansvar og kan derfor iverksette tiltak på din bekostning. Les mer om hvilke regler som gjelder på hjemmesidene til Vegvesenet https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Lover+og+regler/sette+opp+reklame

Hvorfor jordskrue?

For at reklameskiltet skal stå stødig i all slags vær kreves et stabilt fundament. Vår spesialutviklede jordskrue – modell rørskrue – er et utmerket fundament for reklameskilt i mange ulike dimensjoner. Rørskruen er spesialutviklet for vårt nordiske klima, varmegalvanisert ifølge ISO 1461 og måltilpasset ut i fra norsk byggestandard. Når vi borer ned skruen i bakken med vårt spesialverktøy, kiles den fast og forankres godt. Stolpen til skiltet monteres deretter inni rørskruen og festes raskt med fire bolter. Det gir deg en stabil og pen løsning med minst mulig påvirkning på området rundt.

Velger du å montere reklameskiltet med rørskruen kan du regne med:

– Hurtig og effektiv montering
– Minimal påvirkning på omgivelsene
– Stabil forankring som tåler umiddelbar belastning
– Fleksibel løsning som er flytte- og gjenvinningsbar
– Fast pris

Når passer det ikke med jordskruen?

Jordskruen fra StopDigging er et smart, pent og smidig alternativ til en vanlig betongsokkel. Overalt der du normalt graver ned en prefabrikkert betongsokkel kan du i stedet bruke en jordskrue. Den passer imidlertid ikke om underlaget består av fjell eller om bakken nylig er utgravd ned til 50 cm eller dypere. I sistnevnte tilfelle må bakken først få tid til å sette seg før man kan gjennomføre en god og stabil montering. Ekstremt steinete underlag kan også være et problem, men i de fleste tilfeller kan vi montere jordskruen selv i steinete grunn ettersom vi forhåndsborer for de fleste skruer og kan dermed sprekke både små og ganske store steiner.

Kontakt oss om du ønsker et tilbud eller rask kontakt med en av våre sertifiserte montører.
Er du entreprenør og interessert i et samarbeid? Kontakt oss, så forteller vi mer.