Bygg terrassen med jordskruer

Å bygge en uteplass eller en terrasse med jordskruer skiller seg ikke nevneverdig fra det å bygge med betongblokker. Den eneste forskjellen er egentlig at rammen hviler på flere jordskruer som skrus ca. 1 meter ned i bakken.

Fordeler med jordskruen

Fordelene med jordskruer er at man slipper gravearbeidet. Du trenger altså ikke snu opp ned på hagen, noe som lett kan skje når man graver for hånd eller med en liten gravemaskin. Monteringen av jordskruen går raskt, og man setter skruene akkurat der man vil ha rammeverket og i akkurat den høyden man ønsker. Før selve jordskruen monteres, forhåndsborres alle hull slik at man får en sikker montering. Eventuelle steiner på opptil 30 cm sprekkes opp mens mindre steiner flytter på seg. Etter montering av skruene kan arbeidet startes umiddelbart.

Ulike skruer til ulike bakkeforhold og prosjekter

Vi har fire ulike grunnmodeller av skruer. For å bygge en terrasse bruker man først og fremst bjelkeskruen, eventuelt stolpeskruen hvis man bruker en stående stolpe for å justere eventuelle nivåforskjeller der terrassen skal være. Både bjelkeskruen og stolpeskruen er tilgjengelige i ulike lengder og dimensjoner avhengig av jordsmonn, dimensjonen på treverket som skal brukes og belastningen som skruene skal håndtere.

Når passer det ikke med jordskruer til terrasse eller platting?

I de fleste tilfeller er jordskruen en effektiv og stabil metode for forankring av ulike konstruksjoner og montering av ting som skal sitte fast i bakken. Det finnes selvfølgelig også tilfeller der jordskruen ikke egner seg. Det gjelder blant annet hvis det er fjell der du skal bygge. I slike tilfeller vil man vanligvis borre hull i fjellet og forankre med en stålspiss. Hvis en terrasse for eksempel befinner seg delvis over fjell, så kan vi hjelpe deg med å sette jordskruen der det ikke er fjell, og så sette en stålspiss der det er fjell.
Andre eksempler på tilfeller der jordskruen ikke egner seg, er der jorden er nylig utgravd ned til et nivå på 50 cm eller dypere. I slike tilfeller må bakken få tid til å sette seg før man kan gjennomføre en god og stabil montasje. EKSTREMT steinete jord kan være et problem, men i de fleste tilfeller kan vi montere jordskruer også i steinete jord siden vi forhåndsborrer alle skruer, noe som gjør at steiner med en diameter på opptil ca. 30 cm sprekker opp.

Andre eksempler på konstruksjoner med jordskruer

Når det gjelder byggeprosjekter i og rundt hagen har man bl.a. følgende bruksområder:

  • • Bygg gjerde med jordskruer
  • • Bygg anneks med jordskruer
  • • Bygg Attefallshus med jordskruer

Andre sammenhenger der jordskruen er effektiv er f.eks. ved montering av sykkelstativer, parkeringsskiller, skilt, søppelkasser, brygger, lekeplasser o.l.

 

 

<– Flere byggetips