Stabil forankring som sparer tid og pengar

Nå behøver du ikke lengre sløse bort tid og penger på å grave og støpe betongfundament. Våre 80-120 cm lange jordskruer er minst like stabile. Ingen graving eller støping behøves. Ingen påvirkning på nærliggende grunn. Du kan dessuten iverksette ditt byggeprosjekt umiddelbart når skruene er på plass. Våre sertifi serte montører utfører jobben raskt og med presisjon uansett byggeprosjekt. Eksempelvis altaner, platting, uthus, gjerder, stengsel, skilt, brygger, stolper, og lekeplasser får hvile på stabil grunn.

stabil-forankring-som-sparer-tid
Jordskrue i korthet 

· Ingen graving
· Ingen støping
· Rask montering
· Stabilere enn betongfundament
· Ingen teleløfting
· Ingen på virkning på underlaget
· Kan monteres året rundt
· Lang livslengde
· Laverer kostnader

Jordskruer – slik gjøres det

Før montering forborres alle hull slik at skruene letter skal få feste. Forborringen gir oss også en oppfattelse om hvilke forhold vi har i jordsmonnet og vi kan derfor enkelt velge rett lengde og plasseringav hver skrue. Vår teknikk brukes i alle typer jord. Kompakt leire er ingen problem. Mindre steiner fl ytter seg raskt eller knuses. Treffer vi på større steiner eller fjell kan vi enten fl ytte skruen, eller sette dubb i steinen/fjellet. I porøs jord eller sand bruker vi en av vår lengste skrue som er hele 1200mm lang. Monteringen går raskt, bare ca 5 minutter pr skrue. De monteres ved hjelp av vår spesialutviklede maskin som har ekstremt høyt moment. Den klarer til og med å montere skruer når det er tele i bakken. Maskinen lager ikke merker i gressplen eller annet under-lag. Skal vi sette en stolpe under beleggningssten, løfter vi bare vekk denne og borrer. I asfalt lager vi bare en fi nt hull til skruen.

Velutdannende montører

Arbeidet utføres av et hundretalls sertifiserte montører som har gjennomgått monterings-utdanning. Disse monterer uavhengig av jordtype og miljø. Alle våre montører har også entreprenørforsikring.

Lang livslengde

Våre varmforsinkede skruer er utviklet for nordisk klima. De ruster ikke, har lang livslengde og kan enkelt demonteres og gjenbrukes. Materiale: Stål, ISO 630Fe360A. Galvanisert i.h.t NS-EN ISO 1463.

stabil forankring med jordskrue
Kontakt din nærmeste Stop Digging-montør

Vårt hovedkontor ligger i Helsingborg i Sverige og vi har 120 sertifiserte montører
i hele 5 land. Med våre spesialutviklede maskiner, måleinstrumenter og skruer tilbyr vi rask og stabil fundamentering i de fleste jordarter. Du trenger kun å fokusere på hva som skal monteres på skruene. For gode råd og pristilbud, kontakt din nærmeste montør på stopdigging.no. Noen av våre samarbeidspartnere
Skanska, NCC, Peab, Svevia, Riksbyggen, HSB, Cramo.
For nærmeste lokale montør, Klikk her