FÅ ET SMART OG HOLDBART FUNDAMENT

VI LEVERER OG MONTERER JORDSKRUER TIL BYGGEPROSJEKTET DITT
TA KONTAKT MED OSS

Våre profesjonelle montører har spesialutstyr, opplæring, HMS-godkjenning og entrepenørforsikring. De er også autorisert i henhold til Stop Diggings ISO 9001-sertifisering. En viktig del av konseptet vårt er å ikke bare levere skruen, men også å montere den på en profesjonell måte.

BRYTER NY JORD

STOP DIGGING
ERSTATTER BETONGFUNDAMENTET

Stop Digging er et svensk selskap som har utviklet jordskruen, et innovativt konsept for jordforankring som er et perfekt alternativ til betongfundament og betongblokker. Vi monterer jordskruen i jorda, både for større byggeprosjekter og enklere oppdrag over hele landet. Med oss som samarbeidspartner kommer du raskt i gang.

Vi har jordskruer i flere ulike modeller og dimensjoner som velges ut ifra formål, grunnforhold og lastkrav for å skape et stabilt fundament for prosjektet. I tillegg finnes det et bredt spekter av tilleggsutstyr for spesialmontering, for eksempel til flaggstenger og byggegjerder. Alle festene har mål og dimensjoner som følger vanlig byggestandard.

Jordskruene våre er laget av varmgalvanisert stål og er spesialutviklet og tilpasset for det nordiske klimaet. De er CE-merket i henhold til EN 1090-1:2009, og produksjonsanleggene våre er ISO-sertifiserte. Alle skruene er nøye testet, og spesifikasjonene er utviklet med tanke på spenning, trykk og horisontal belastning. Stop Digging er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, noe som også betyr at monteringen som utføres av de autoriserte samarbeidspartnerne våre også er ISO-sertifisert.

designed

ALLSIDIGE FUNKSJONER

EN JORDSKRUE FOR ALLE OPPDRAG

Jordskruer passer like bra i private som i offentlige miljøer. Vi kan håndtere alle typer prosjekter – både parkeringsskilt og benker på gårdsplassen til borettslaget, til en viss grad hus og hele grunnarbeidet for utemiljøer i større nyproduksjoner.

Stop Diggings skruer egner seg også for midlertidig montering, siden de enkelt kan demonteres og gjenbrukes uten å skade bakken. Det kan for eksempel være i forbindelse med sportsarrangementer og festivaler eller til brakker og gjerder rundt en byggeplass.

Skruesortimentet vårt inneholder adapterskruer, rørskruer, stolpeskruer og bjelkeskruer i flere lengder for å imøtekomme alle behov og grunnforhold. Kundene våre bruker jordskruene til blant annet brakker, boder, sykkelboder, gjenvinningsstasjoner, støyskjermer og trafikkskilt.

SKRUENE VÅRE

SLIK LEGGER VI FUNDAMENTET FOR BYGGET DITT

1

TEGN INN JORDSKRUEN PÅ SKISSEN

Ved å bruke jordskruene våre kan du optimalisere byggearbeidet slik at det går så fort som mulig. De fungerer på alle typer underlag og finnes i ulike varianter. Kontakt Stop Digging for et skreddersydd tilbud, og book en av de autoriserte montørene våre.

2

MONTERING AV SKRUENE

Montørene våre skrur raskt ned jordskruene ved hjelp av våre spesialutviklede maskiner som har et høyt dreiemoment. Teknikken vår kan håndtere alle jordtyper. Kompakt leire er ikke noe problem, og mindre steiner flytter på seg eller sprekker. Hvis vi støter på store steiner eller fjell, kan vi enten flytte plasseringen av skruen, sette en bolt i steinen eller plassere en skrue på hver side av den.

3

RASKE RESULTATER, UAVHENGIG AV UNDERLAG OG ÅRSTID

Jordskruene kan monteres raskt, også når det er tele og is i bakken. Byggeprosessen kan starte umiddelbart etter monteringen. Man trenger ikke vente på betong som må størkne. Dette gjør at kundens ønsker raskt kan oppfylles, og at bedriften din får tid til å ta på seg flere jobber.

4

expectedLife

ET SMART OG BÆREKRAFTIG VALG

Jordskruer sparer deg for tid og arbeidskraft, men gjør det også mulig for deg å tilby et alternativ som reduserer miljøpåvirkningen for kundene dine. I gjennomsnitt slipper produksjonen av én jordskrue ut 60 prosent mindre karbondioksid enn produksjonen av én betongblokk. Jordskruen er et bærekraftig og trygt valg. Forventet levetid er minimum 100 år*.

*Stop Digging oppgir en estimert minimumslevetid for jordskruene. Verdien gjenspeiler antall år en installert skrue forventes å oppfylle sitt tekniske formål under normale forutsetninger – og er basert på flere års erfaring og forskning.

“Jeg har bare positive ting å si”

SKANSKA VALGTE

JORDSKRUER FRA

Stop Digging

DA SVENSKE SKANSKA SKULLE BYGGE ET NYTT BOLIGOMRÅDE I HELSINGBORG, VALGTE DE Å LEIE OSS INN TIL Å MONTERE JORDSKRUENE TIL EN STØYSKJERM PÅ GUSTAVSLUND.

«Vi kommer garantert til å gjøre det igjen. Jordskruer er en veldig god løsning. Tiden det tar å montere dem er kort, og totalkostnaden er god», sier innkjøpssjef Patrik Samevall.

Tidligere hadde ikke Skanska trodd at jordskruer ville være aktuelt for prosjektene deres, men nå har selskapet endret oppfatning.

MILJØ OG BÆREKRAFT

MED EN GOD JORDSKRUE REDUSERER VI MILJØPÅVIRKNINGEN

I dag står betongproduksjon for en stor andel av byggebransjens klimapåvirkning. Hvis du i stedet velger en jordskrue, gjør du også planeten en tjeneste – produksjonen av jordskruene våre slipper i gjennomsnitt ut 60 prosent mindre karbondioksid enn produksjonen av betongblokker.

Kvaliteten er også holdbar. Selskapet og monteringsprosessen er sertifisert i henhold til ISO 9001. Jordskruene våre er spesialutviklet og tilpasset det nordiske klimaet når det gjelder veggtykkelse og overflatebelegg. De er varmgalvanisert i henhold til ISO 1461, produsert og CE-merket i henhold til EN 1090-1:2009, og produksjonsanleggene våre er sertifisert i henhold til ISO 9001. Alle jordskruene våre er nøye testet, og spesifikasjonene er utviklet med tanke på spenning, trykk og horisontal belastning. Skruene har en forventet levetid på minst 100 år*.

Jordskruene våre er i BASTA-registeret og har fått vurderingen “anbefalt” av Byggevarevurderingen.

*Stop Digging oppgir en estimert minimumslevetid for jordskruene. Verdien gjenspeiler antall år en installert skrue forventes å oppfylle sitt tekniske formål under normale forutsetninger – og er basert på flere års erfaring og forskning.

FORDELER MED SKRUEN

STOP DIGGING GJØR GRUNNARBEIDET RASKT OG KOSTNADSEFFEKTIVT

Når du velger jordskruer, slipper du den tunge og tidkrevende jobben med graving og støping, og du trenger aldri mer å vente på at betongen skal størkne. Hele monteringsprosessen tar bare noen få minutter per skrue, og du kan umiddelbart begynne å bruke dem. Du sparer tid og penger, og kundene dine vil bli fornøyd med den raske leveringen.

Jordskruene våre kan monteres i de fleste underlag, året rundt. Så det finnes ingen grunn til å utsette grunnarbeidet – vi skrur selv om det er tele eller is i bakken. De autoriserte montørene våre har erfaring med forankring i alt fra steingrunn til sandjord.

Jordskruene er miljøvennlige på alle måter. I tillegg til å være klimasmarte, er monteringen skånsom mot de omkringliggende områdene, noe som reduserer behovet for restaurering og fjerning av masser. Skruen er et utmerket fundament for midlertidige bygninger og installasjoner, ettersom den etterlater minimalt med spor når den fjernes. Vi kan også montere jordskruer på trange områder, eller på steder hvor graving ikke egner seg eller er mulig.

BE OM ET TILBUD

Les mer om skruene våre

STOP DIGGING

EN OPPSTIKKER I BRANSJEN

Stop Digging er et svensk selskap, grunnlagt i 2012 av Kim Olsson og Håkan Liljekvist. Med en visjon om en smidigere og smartere måte å bygge på, har vi på kort tid vokst til å bli markedsledende innen jordfundamenter med jordskruer. Hovedkontoret til Stop Digging ligger i Helsingborg, men vårt arbeidsområde strekker seg over hele Norden og flere kontinenter.

OM STOP DIGGINGBli partner
FAQ – VANLIGE SPØRSMÅL

Jordskruer – hvordan, hvor, når?
Her får du svarene.

Hvert byggeprosjekt har unike forutsetninger. Men jordskruene våre er allsidige og gjør det mulig å forankre både stort og smått på en stabil måte. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, er det bare å ta kontakt med oss.

01 Hvorfor bruke jordskruer?

Jordskruen fra Stop Digging gir en stabil jordforankring som gjør at du sparer tid og penger. Jordskruen, eller jordankeret, gjør byggeprosjektet ditt enklere: Du slipper å bære tunge blokker eller blande betong, samt å bruke mange arbeidstimer og krefter på å grave og deretter restaurere bakken rundt. Hvis du støper, må du dessuten vente på at betongen skal størkne. Jordskruene kan monteres året rundt, selv i tele, og kan brukes i de aller fleste jordtyper. Monteringen går raskt, og du kan bruke det skrudde fundamentet med en gang.

Stop Diggings jordskruer må ikke forveksles med jordankrene og stolpefundamentene som kan kjøpes i byggevarehandelen. De innovative jordskruene fra Stop Digging leveres alltid ferdig montert av de autoriserte montørene våre.

02 Hvem er kundene til Stop Digging?

Vi utfører arbeid for både privatpersoner og bedrifter, og alle montørene våre er autoriserte. Vi har blant annet levert fundamenter til flere prosjekter i Sverige, blant annet til NCC, Skanska, Peab, Riksbyggen og til flere svenske kommuner.

03 Når brukes jordskruen?

Jordskruen kan brukes som jordfundament i både private og offentlige miljøer. Et fundament av jordankere egner seg til uteplasser, parkbenker, søppeldunker, skilter, gjerder, støyskjermer, søppelskur, miljøhus, sykkelboder og mye mer. Vi har smarte løsninger og en rekke muligheter for konkrete prosjekter – har du et oppdrag, har vi jordskruen!

04 Hvor dypt settes jordskruen?

Hvor dypt jordskruene må forankres, avhenger av belastningen og rådende jordforhold. Vi har skruer i lengder fra 580 mm til 2500 mm for å kunne lage stabile grunnfundamenter i de fleste underlag og til de fleste byggeprosjekter. Vi hjelper deg med å velge riktig skrue for ethvert prosjekt og sted.

05 Hvor lange er jordskruene?

Hvor lang jordskrue du trenger, varierer avhengig av jordforhold, belastning og selvfølgelig hva slags prosjekt det er snakk om. Vi har fire ulike grunnmodeller – adapterskrue, rørskrue, stolpeskrue og bjelkeskrue – i flere lengder og dimensjoner for å imøtekomme alle behov og forutsetninger. I tillegg finnes det et godt utviklet sortiment av tilleggsutstyr for ulike former for spesialmontering, for eksempel til flaggstenger. Alle jordankrene våre er laget for det nordiske klimaet, med dimensjoner tilpasset til vanlig byggestandard.

06 Kan jordskruer brukes i steinete jord?

Vi forborer alltid et pilothull før vi monterer jordankeret. Mindre steiner skyves bort av forboringen, og mellomstore steiner sprekker. Vi har ulike løsninger avhengig av situasjonen som oppstår. De autoriserte montørene våre har fått grundig opplæring og har lang erfaring med å løse problemer.

Hvis det er grunnfjell i jorden der du skal bygge, er det gode muligheter for at montørene våre kan bore et hull i fjellet og forankre med en bolt eller stolpesko av stål. Hvis det du bygger, for eksempel en terrasse, delvis ligger over fjell, undersøker vi løsningen på stedet – løsningen kan variere fra sak til sak. I nygravd jord må vi ta ekstra hensyn til eventuelle innsynkninger for å kunne utføre en god og stabil montering av jordskruen, for eksempel ved å velge en lengre skrue.

Jordskruene våre fungerer utmerket selv i bratte skråninger, hvor du kanskje ønsker å forankre for eksempel en trapp, bygge terrasse eller montere lekeapparater. Stop Diggings skruemodeller finnes i forskjellige lengder, og sammen med vårt tilleggsutstyr, som inkluderer plater og L-støtter, kan vi utføre mange typer spesialmonteringer.

07 Kan jordskruer brukes i tele?

Vi kan montere jordskruer året rundt. Jordankrene våre er spesielt utviklet for å tåle tøffe forhold og det nordiske klimaet. Vil du vite mer? Vi hjelper deg gjerne med ytterligere informasjon og referanseobjekter.

08 Hvor solide er jordskruene?

Jordskruene våre er laget av ISO 630 FE 360 og er spesialutviklet og tilpasset det nordiske klimaet når det gjelder veggtykkelse og overflatebelegg. Alle jordankrene våre er varmeforsinket i henhold til ISO 1461. Alle produktene er CE-merket og produsert i henhold til EN 1090-1:2009. Produksjonsanleggene er også sertifisert i henhold til ISO 9001. Jordskruene våre har en estimert levetid på 100 år*.

*Stop Digging oppgir en estimert minimumslevetid for jordskruene. Verdien gjenspeiler antall år en installert skrue forventes å oppfylle sitt tekniske formål under normale forutsetninger – og er basert på flere års erfaring og forskning.

09 Hvordan påvirkes jordskruene av innsynkninger?

På samme måte som betongblokker kan jordskruen påvirkes av innsynkninger i bakken, men jordskruene våre av stål påvirkes generelt ikke av tele. I nygravd jord må vi ta ekstra hensyn til dette for å kunne utføre en god og stabil montering av jordskruen, for eksempel ved å velge en lengre skrue.

10 Hvor mye tåler jordskruene?

Alle jordankrene våre er nøye testet, og spesifikasjonene er utviklet med tanke på spenning, trykk og horisontal belastning. Les mer om skruene våre her. Disse verdiene er basert på en rekke tester i forskjellige jordtyper og kan endres av ulike jordforhold. For å sikre de lokale verdiene, kan vi utføre en trykktest.

11 Jordskruens sertifiseringer

Jordankrene våre av stål er spesialutviklet og tilpasset det nordiske klimaet når det gjelder veggtykkelse og overflatebelegg. Alle jordankrene våre er varmgalvaniserte i henhold til ISO 1461. Alle produktene er CE-merket, og produksjonsanleggene er sertifisert i henhold til IS0 9001.

12 Hva koster jordskruen?

Vi tilbyr en fast pris i henhold til tilbudet vi gir. Prisene våre varierer imidlertid avhengig av hvilket jordanker du skal bruke og hvor i landet du befinner deg – alle prosjekter har unike forutsetninger. Ta kontakt med oss for å få et kostnadsfritt tilbud.

VÅRE TJENESTER

BRUK JORDSKRUER TIL PROSJEKTET DITT

Stop Diggings erfarne montører leverer byggeklare jordfundamenter over hele landet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, ønsker hjelp med prosjekteringen, ønsker et prisforslag eller vil avtale montering.

Be om et tilbudTA KONTAKT MED OSS