Skip to main content

Legg alt du vet om tung betong og gravearbeid til side. Glem lange ventetider når bjelker og stolper skal festes i bakken. Nå kan du raskt og effektivt bruke en ny løsning når du skal jordskruer montere.

Gjør jobben enklere

Når du skal jordskruer montere, kan du bruke fundamentet alle stedene du tidligere har brukt støpt betong. Å montere jordskruer er en enkel jobb, da det holdbare markfundamentet er klar til bruk med det samme. Jobben du skulle ha gjort på terrassen, ved carporten eller andre mindre byggeprosjekter vil gå som en lek.

Jordskruer er smarte skruer

Når du skal velge et monteringssystem, må du ta hensyn til hvilken belastning skruene vil ha. Det er også viktig å sjekke grunnforholdene i bakken før du setter i gang. Jobben blir mye enklere ved bruk av jordskruer når du for eksempel skal bygge en ny terrasse eller et lysthus i hagen.

Jordskruer montere: Før du velger jordskrue

Det er en grunn til at det finnes så mange typer, lengder og størrelser av denne typen fundament. En flaggstang krever en annen type skrue enn en brygge, samtidig som bakkens grunnforhold varierer. Type beslag og bæreevne er naturligvis også viktige faktorer å ta hensyn til. I tillegg til å kjenne grunnforholdene, må du ta hensyn til bærende jordlag og andre geologiske egenskaper. Det lønner seg derfor å søke råd hos fagfolk som kan veilede deg til det riktige skrufundamentet.

Bruk sertifiserte montører

Våre sertifiserte montører gjør jobben enklere for deg. Vi monterer jordskruer som fundament på alt fra terrasser og flaggstenger til fastmonterte parkbenker. Før vi begynner monteringen, borer vi et hull i bakken. Hvis vi treffer på fjell under boringen, bruker vi plugger for å sikre trygg montering.

Jordskruer montering

Metodene og skruene vi bruker, kan også anvendes til større prosjekter som for eksempel tilbygg. Vi bruker fire forskjellige grunnmodeller av jordskruer, alt avhengig av underlaget disse skal monteres i. For flaggstenger og støysikringer bruker vi spesialinstallasjoner. Dette er en type jobb som bør overlates til en profesjonell montør.

Ingen skader på gresset

Ved bruk av jordskruer trenger du ikke å tenke på at den velpleide plenen vil bli ødelagt. Det er også enkelt hvis monteringen skal foregå på et område med brostein. Da løfter vi kun opp brosteinen der vi trenger å bore for å feste jordskruen.

Montering i asfalt

Vi tilbyr også et utvalg av skruer som kan festes direkte i asfalt eller treunderlag. Ved forhåndsboring uten støpning, kan det spares både tid og penger. Byggeprosjektet kan starte med det samme skruene sitter på plass, og dette er også fullt mulig hele året. Frost og tele er ingen problem for Stop Diggings jordskrue.

Velg blant flere modeller

Våre jordskruer finnes i fire grunnmodeller, avhengig av hva som skal monteres. De er alle rustfrie og spesialutviklet for nordisk klima med ekstreme værforhold. Overflaten på skruene er galvanisert, og selve materialet i skruene er laget av solid stål.

Bygge terrasse med jordskruer

Det er som oftest ikke nødvendig å søke om byggetillatelse hvis terrassen ligger på bakkenivå. Dersom denne forandrer husets fasade, kan det derimot være lurt å undersøke nødvendige tillatelser før du setter i gang. Legg en god plan for å få en oversikt over størrelsen, samt hvor du skal plassere møbler, utekjøkken og eventuelt andre detaljer. Verandaen eller terrassen bør som oftest ankres i jorden med to meters mellomrom.

Bruk solide materialer

Når terrassen forankres i jorden, er jordskruen et perfekt valg. Våre montører monterer bjelkeskruene med riktige mål i forhold til din plan. Dette er alt som trengs før du kan begynne å bygge! Bærebjelker i impregnert tre festes til bjelkeskruene, noen ganger med en bolt, da materialet må være solid for å sikre bæreevnen. Det finnes videre en rekke tilleggsutstyr som passer til ulike typer spesialmontering.

Enkel justering av skruene

I likhet med andre fundament er det viktig å være nøyaktig med målingen, slik at skruene ligger på linje. Det er enkelt å justere skruene i samme høyde selv om underlaget ikke er helt jevnt. Bærebjelkene sørger for et godt og solid rammeverk. Deretter festes gulvbjelkene med bjelkesko, eller skrå skruer der senteravstanden skal være på 600 mm. Når dette er på plass, kan du skru fast gulvplankene.

Bygg uten gravemaskiner

De mest opplagte fordelene med et skrufundament i forhold til et støpt fundament, er at du slipper å grave. Skrufundamentet kan også brukes midlertidig, ettersom det er enkelt å fjerne. Jordskruen etterlater ingen skader i hagen. Du slipper gravemaskiner og jord som må kjøres vekk på området. Dessuten kan skruene brukes på vanskelig tilgjengelige områder, som i skrått terreng og på stranden.

Hvilket verktøy bør brukes

Hvilket verktøy som bør brukes, avhenger av type skrue, samt størrelsen på denne. For alle typer jordskrue lønner det seg å forhåndsbore med et langt bor. De minste skruene krever som regel ikke noe ekstra verktøy. Denne modellen har gjerne et hull som gjør det enkelt å skru med et svingjern.

Type skrue bestemmer verktøyet

Til korte skruer med stolpesko, lønner det seg som oftest å bruke en trebjelke, som fungerer som et håndtak. Med lange eller mange skruer som skal festes i bakken, brukes et T-grep. Dette kan justeres både i bredde og lengde, og monteres med forskjellige bits som passer til den aktuelle jordskruen. Dersom prosjektet krever lange jordskruer, er det best å bruke et spesialverktøy. Dette er en jobb for våre profesjonelle montører.

Spar tid med klimavennlige jordskruer

Jordskruen har mange fordeler. De er både klimavennlige, lette i vekt og bruk, samt holdbare. Den største fordelen er likevel at du sparer tid når du har et byggeprosjekt på gang. Dessuten unngår du å frakte betongblokker og å vente på at støpningen skal tørke. Stop Diggings jordskruer må ikke forveksles med de enklere jordankrene du må feste i bakken selv. Våre jordskruer monteres av profesjonelle montører og spesialmaskiner.