Skip to main content

Ønsker du å fullføre ditt byggeprosjekt på en enkel, men sikker måte? Jordskruen anbefales for å sikre et trygt og stabilt fundament under ditt bygg. På denne måten slipper du å grave, forskale og sementere, som er de mest vanlige måtene å jobbe på. Når jordskruen sitter godt på plass, kan byggeprosessen starte. Derfor er jordskruen en flott løsning for de fleste byggeprosjekter.

Spar tid med jordskruer

Vi i Stop Digging er et svensk firma som har funnet opp og utviklet jordskruen – en moderne og kostnadseffektiv grunnforankring for både store og små byggeprosjekter. Eksempler på prosjekter der jordskruen kan egne seg godt er gjerder, terrasser og uteboder. Veiprosjekter som støyskjermer og skilt kan også dra nytte av jordskruen.

Vi i Stop Digging jobber med løsninger som passer til både industri, områder til offentlig anvendelse og private hjem. Ved å bruke jordskruene sikres byggverket et trygt fundament som samtidig er kostnadseffektivt og enkelt å ta i bruk.

Spar tid på byggeplanleggning

Det er viktig å planlegge prosjektet nøye i forkant av selve byggeprosessen. Du kan tegne en tegning selv, eller få profesjonell hjelp for å planlegge materialene du trenger til selve byggeprosessen. Ved planlegging av fundamentet, må du bestemme deg for om du ønsker å bruke jordskruen til hele prosjektet, eller kun deler av dette.

Jordskruen kan benyttes til alle typer byggeprosjekter, i tillegg til alle typer terreng. Vi tilbyr en rekke ulike varianter av jordskruer som egner seg godt både til verandaer, pergolaer, lekestuer og annekser. Skruene egner seg også godt til bygging av garasjeporter, uterom, vinterhager og driv- eller hønsehus. Det finnes jordskruer i ulike lengder til ulike bruksområder. Dette gjør skruen svært allsidig, og lar deg spare tid på bygg.

Spar tid på fundamentering

Stop Digging tilbyr jordskruer i ulike former og varierende lengder. Dette baserer seg på hva du planlegger å bygge, samt hvilken jordtype skruen skal brukes i. Slik bruker du ikke tid på å vente på at betongen skal størkne. Du kan bygge med én gang skruene er på plass. Jordskruer bytter ut hele eller store deler av graveprosessen, slik at du også sparer både tid og penger.

Du må ikke nødvendigvis velge mellom to goder i alle byggeprosjekter. Jordskruen kan også brukes i betongkonstruksjoner, så vel som erstatte disse totalt. Stop Digging tilbyr jordskruer med fire ulike grunnmodeller. Du kan derfor bruke jordskruer til enhver type konstruksjon. Hvilken grunnmodell som egner seg best for ditt bygg vil avhenge av grunnforhold, belastningskrav og hva som skal forankres. Dersom spesialmontering er nødvendig, tilbyr vi også tilleggsutstyr for dette.

Spar tid på husbyggningen 

Dersom du velger jordskruen som fundament, vil selve prosessen med å bygge hus gå raskere. Grunnlaget huset står på, er fikset på en mer effektiv og tidsbesparende måte. Du kan benytte deg av våre montører for å få hjelp til å forankre jordskruene på riktig plass.

For å feste hver jordskrue riktig måte, uavhengig av underlag og jordsmonn, må jorden forhåndsbores. Det utføres i mange tilfeller belastningsprøver for å evaluere jordforholdene – ved større konstruksjoner er dette ofte påkrevd. Utstyret som brukes er praktisk og i tråd med dagens standardkrav. Dropper du krevende graveprosesser, utgjør dette mindre skade på hagen din, samtidig som at du sparer tid ved bygging. Dette står i fokus ved montering av jordskruer, som sørger for at hagen din tar minst mulig skade av fundamenteringen.

Ulike typer grunn

Stop Diggings jordskruer kan bores i alle typer grunn. Det skal sies at skruen til og med kan bore gjennom asfalt. Likevel kan noe komme i veien for en trygg og effektiv byggeprosess. Det samme gjelder løs jord og leire. Der bakken er mer krevende å jobbe med grunnet tilfeller av fjell eller grov steingrunn, kan det være nødvendig å ta annet utstyr i bruk. Jordboret brukes ofte dersom grunnlaget utgjør en krevende operasjon tilknyttet det å skru jordskruen ned i jorda.

Skruen påvirkes derimot ikke av frost eller tele, og det går helt fint å skru i frossen jord. Våre jordskruer kan derfor brukes året rundt!

Jordskruene gir et mer miljøvennlig alternativ

Jordskruen etterlater seg minimalt spor i terrenget sammenlignet med betongfundamentering. Jordskruene kan tas opp av jorda dersom bygget skal rives, eventuelt om gjerdet skal flyttes eller lignende. Jordskruer kan fint brukes for å holde gjerder på plass. Siden skruene er laget av jern, kan de fint brukes om igjen. Gjenbruk er også én av flere fordeler ved å bruke jordskruer.

Bruk av jordskruer som fundament fører også til mindre utslipp av miljøskadelige gasser. Dette i motsetning til betongfundamentering, som normalt slipper ut omtrent 50 % mer karbondioksid enn jordskruer. Disse lønner seg dermed dersom du ønsker et miljøvennlig, rimelig og plass- og tidsbesparende alternativ.

Start byggeprosessen umiddelbart

Stop Diggings jordskruer kan ikke på noen måte sammenlignes med enklere jordankre fra byggevarehandelen, som oftest festes i bakken på egenhånd. Våre jordskruer er av høy kvalitet, og basert på faglige standarder som sikrer et trygt og stabilt fundament. De er grundig testet for både spenning, trykk og belastning, slik at de kan gi ditt byggeprosjekt mer trygghet.

Montering av jordskruene går raskt, og du kan begynne å bygge umiddelbart etter montering, hele året.