Skip to main content

Det vanligste byggematerialet i dag er fortsatt betong, og det finnes mange gode grunner til dette. Betong brukes ofte som fundament når etasjebygninger og industrianlegg skal bygges. Dessverre utgjør dette også en stor belastning på miljøet.

Jordskruer fungerer på samme måte som et betongfundament, men påvirker miljøet i mye mindre grad enn betong. Ved mindre byggeprosjekter som verandaer, gjerder eller husker, eller litt større prosjekter som annekser, boder, carporter og terrasser, kan Stop Diggings jordskrue være en god løsning med tanke på miljøvern. Ved å bruke jordskruen, gjør du mindre skade på miljøet. Vi tilbyr en rekke ulike modeller tilpasset dine behov.

Betong miljø

Byggebransjen utgjør en stor miljøbelastning, og fokuset på næringen har økt de siste årene. En stor utfordring for byggebransjen er nettopp forurensing knyttet til produksjon av materialer. I 2017 ble 25 % av den totale avfallsmengden i Norge frembrakt av bygg- og anleggsvirksomhet. Produksjon av betong er ved siden av avfall én av de største årsakene til forurensing av miljøet.

Dersom industrinæringen tar flere nødvendige grep i forbindelse med miljøskader, kan disse utgjøre en stor forskjell. Til tross for at det allerede er iverksatt mange tiltak, er det likevel fortsatt mye som mangler. Det er her jordskruen er relevant i klimabildet. Betongfundamentet i seg selv slipper ut 50 % mer karbondioksid enn fundament med jordskrue. Vi mener derfor at jordskruen kan utgjøre en reell forskjell.

Betong miljø skadeomfang

Det er produksjon av energi som i størst grad forurenser planeten, når det gjelder utslipp av CO2. Deretter kommer transport – spesielt tungtransport. I en byggeprosess er det nødvendig å bruke mye transport og tungtransport til å frakte arbeidsmateriale og søppel i forbindelse med produksjon og bygg. Ved støpning av betong vil det også forekomme en del avfall som videre må fraktes til nærmeste søppelhåndtering.

Tunge materialer og maskiner som skal brukes i produksjon og byggeprosjekter må også fraktes. I enkelte tilfeller dreier det seg om lange avstander. Ved å bruke våre jordskruer vil du redusere forekomst av mye unødvendig tungtransport både lokalt og globalt. På denne måten unngår du mye frakt og søppelhåndtering både før, under og etter et byggeprosjekt.

Jordskrue reduserer miljøskade

Det brukes enorme mengder betong i hele verden, og produksjonen av sement justeres deretter. I løpet av ett år produseres det betongvolum som tilsvarer hele Mount Everest. Betongsøyler og betongfundamentering utgjør også en stor skade på naturen, samt terrenget som blir utsatt for utgraving. Frakting av materialer for støpning og lignende fører også til stor skade i terrenget. Ved å redusere produksjonen av selve betongen, kan vi redusere forurensing, samt større miljøskader i grunnen.

Produksjon av sement ligger på tredjeplass når det gjelder forurensing i dagens samfunn. Harald Justnes, sjefforsker hos SINTEF Byggforsk, mener man bør finne alternative løsninger til betong. Dette kan også utgjøre store forskjeller knyttet til reduksjon av miljøskader som utslipp av karbondioksid, skader i terreng, samt avfall i tilknytning til produksjon av betong.

Omtrent 50 % av verdens betong produseres i dag i Kina. Det vil igjen si at betong må fraktes med både tungtransport, skip og fly over store deler av verden. Våre jordskruer krever liten plass, i tillegg til mindre utstyr for montering. På denne måten kan vi redusere både skadeomfang i naturen og bruk av tungtransport.

Det er fortsatt mange som foretrekker å bruke betong som fundament, til tross for at det finnes gode grunner til å bruke alternative løsninger. Jordskrue som fundament fungerer på akkurat samme måte som betong, men bedre.

Våre jordskruer finnes i fire ulike grunnmodeller, med ulike lengder og størrelser. Du kan for eksempel bruke jordskruer ved forankringer i bakken for skilt, terrasser og boder eller lignende. Betong er verken prisgunstig eller miljøvennlig. Du vil til derimot oppleve at våre jordskruer er både billige, enkle å montere, stabile og miljøvennlige.

Jordskree miljø

Markfundamentet som lages med jordskruene er like stabilt som betong, og kan dessuten bygges på umiddelbart. Med disse behøver du altså ikke vente på at den nystøpte betongen som skal størkne, men kan starte byggeprosessen med én gang skruene er montert.

Skal du bygge drivhus, platting, veranda, gjerde, lysthus eller carport, er jordskruen det beste alternativet. Dersom ditt byggeprosjekt har spesielle behov, kan vi spesialmontere jordskruer tilpasset ditt bygg.

Det har blitt svært populært å bygge annekser til både hus og hytte de siste årene. Dette bygges ofte på betongsåle, i likhet med selve boligen. Du kan derimot også bygge anneks med separate forankringspunkter. Verandaer eller terrasser er hyggelige, ekstra uteområder som gir noe ekstra til boligens utseende. Også her kan du benytte deg av jordskruer. Dette er et relativt enkelt prosjekt som du også kan gjøre på egenhånd. Hagen din vil også dra nytte av fundamentering med jordskruer, da bruk av tungtransport og lignende ikke er nødvendig for montering av disse.

Dersom du har et vann i nærheten av din bolig eller hytte, er det ofte hyggelig med en badebrygge. Jordskruen kan også monteres under vann, som gjør den godt egnet som fundament for badebrygger og lignende. Skruen ruster ikke, og vil dermed ikke slippe ut farlige stoffer i vannet som kan gjøre skade på dyr- og planteliv.

Jordskruene skrus direkte i bakken

Dersom du bruker betongsøyler som fundament, må du grave ned disse. Det tilkommer også mye dreneringsarbeid ved bruk av betong. Bruker du jordskruer unngår du dette, i tillegg til å beskytte grunnlaget byggverket skal stå på.

Jordskruen kan brukes på steder der det er vanskelig å komme til, som under vann eller i skogen. Også i ujevnt terreng kan du enkelt montere skruen. Det er derimot viktig at du kjenner godt til grunnforholdene der du ønsker å bygge, som jordlagets dybde, for å velge riktig type jordskrue.

Gjenbruk

Både resirkulering og gjenbruk er som kjent gode klimatiltak. Også derfor er jordskruen miljøvennlig, da denne kan brukes som et midlertidig fundament. Du kan altså ta skruene ut igjen etter en stund for å bruke de om igjen, dersom dette er nødvendig. Hullene etter jordskruene vil gro raskt igjen, som vil si at grunnlaget ikke tar skade av denne typen fundamentering.