Skip to main content

I likhet med de fleste andre bransjer, går også byggebransjen gjennom store forandringer. Nye verktøy, materialer og metoder blir stadig oppfunnet for å imøtekomme behovene i markedet. Både små og store aktører fokuserer på å tilby bedre tjenester til gunstige priser, fordi de vet at det er kunden som bestemmer hvem som skal utføre arbeidet, og hvordan det skal gjøres.

Hos Stopdigging har vi jobbet i over syv år med å produsere og installere våre egne jordskruer. Til vår store glede har vi også sett mange endringer i løpet av denne perioden. Flere og flere har sett fordelene med nye byggemetoder, og dermed også fordelene ved innovasjon i det mobile byggemarkedet. Etterspørselen etter våre egenproduserte jordskruer er et godt eksempel på dette. I løpet av våre aktive år har vi også sett at konkurransen på byggemarkedet ikke bare avgjøres av materialkostnader og arbeidsmetodikk, men også av miljøhensyn. Både entreprenører og privatpersoner har begynt å tenke over hvordan den økende etterspørselen etter byggematerialer påvirker verdenen vi lever i.

Størst er ikke alltid best

Betong er fremdeles det vanligste byggematerialet, særlig når det gjelder etasjebygninger og industrianlegg. Dessverre er betong også en stor bidragsyter til karbondioksidutslipp. Ifølge noen kilder skal så mye som 7 % av det globale utslippet av karbondioksid stamme fra betongindustrien. Det er mer enn tre ganger så mye som den globale luftfartsindustrien. Det er imidlertid ikke enkelt å stanse produksjonen av betongmaterialer på nåværende tidspunkt, da materialet rett og slett har for mange åpenbare fordeler. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål om hvorvidt betong faktisk er den beste løsningen for alle slags konstruksjoner. Når det gjelder forankringer i bakken, som for eksempel gjerder, skilt, balkonger og terrasser, vil vi hos Stopdigging påstå det motsatte. Det viser seg faktisk at betong ofte er verken prisgunstig eller miljøvennlig.

Et raskere, billigere og mer miljøvennlig alternativ

Til tross for populariteten, er betong ikke alltid det beste alternativet. Et eksempel er anneks, som er et populært tilskudd til vanlige bolighus. Et anneks kan bygges enten på en hel betongsåle eller med separate forankringspunkter, som betongsøyler eller jordskruer. Vurderer man å støpe en hel betongplate som fundament, bør man være klar over at dette produserer mer enn 1000 % mer karbondioksid gjennom produksjonsprosessen enn jordskruer. Betongmassen må også blandes og transporteres til stedet. I tillegg til disse aspektene, er det et praktisk (eller ganske upraktisk) aspekt ved betongstøping, nemlig at det krever konstruksjon av selve formen samt bruk av armeringsjern. Det krever også at man får til en jevn overflate på og herding av betongen. Alle disse faktorene påvirker naturligvis både prisen og tidsaspektet.

Den populære betongsøylen har også flere ulemper enn fordeler i denne forbindelsen. Sammenlignet med jordskruer, produserer betongsøyler omtrent 50 % mer karbondioksid under produksjonen. Søylene må også graves ned, korrigeres i høyden og dreneres på riktig måte. Jordskruene kan derimot bare skrus rett ned i bakken, og kan også enkelt korrigeres. Resultatet er et byggeklart fundament som ikke krever store lastmasser eller større inngrep på tomten eller gressplenen.

I mange tilfeller krever klimatilpasning at man må ofre noe, både økonomisk og tidsmessig, men ikke i dette tilfellet. Når det kommer til bakkemonteringer, er jordskruen det mest klimavennlige alternativet, og som i tillegg sparer deg for både tid og penger.

Avslutningsvis

Som vi alle vet, er det begrenset hva ett individ kan gjøre for klimaet. Valgene våre kan likevel føre til betydelige endringer for fremtiden. Vi lever i en tidsalder med høyt produksjonstempo og et enormt tilbud på de fleste områder. Det positive med dette er at vi dermed kan velge produkter og tjenester i henhold til våre egne prioriteringer.

Enten vi prioriterer tid, miljø eller personlig økonomi, oppfordrer vi alle til å utforske de alternativene som finnes. Med en bedre forståelse for alternativene øker også sannsynligheten for at man får et resultat man er fornøyd med. Fremfor alt vil det påvirke hvordan jobben gjøres. Vår oppgave er ikke bare å selge produkter og tjenester, men å sørge for at kundene våre er fornøyde. Det er en forutsetning for at vi skal kunne overleve i en bransje som stadig endrer seg.