BRUK JORDSKRUER –
SPAR TID OG ARBEID

VI MONTERER FUNDAMENTET DITT RASKT
TA KONTAKT MED OSS
JORDSKRUER FOR ALLE BYGGEPROSJEKTER

NOEN EKSEMPLER PÅ BYGGEPROSJEKTER HVOR DU KAN BRUKE JORDSKRUER SOM FUNDAMENT

BYGG TERRASSE

Det er stort sett ikke nødvendig med byggetillatelse for terrasser dersom den bygges på bakkenivå. Men hvis den bygges litt høyere eller endrer husets ytre utseende, kan det kreves byggetillatelse. Sjekk med kommunen hva som gjelder for eiendommen din. Bor du i et borettslag, må du spørre styret om hvilke regler som gjelder.

Mål opp og merk av plasseringen av terrassen din for å få en pekepinn av størrelsen. Tenk over hvordan du vil plassere møbler, utekjøkken, boblebad eller andre elementer, slik at terrassen ikke blir for liten eller får feil form. Hvis det er en plen der terrassen skal bygges, kan du gjerne dekke den med en markduk og singelgrus, slik at det ikke vokser opp gress og ugress mellom bordene.Terrasser må normalt sett forankres i bakken med 1,5 meters mellomrom i alle retninger. Her er jordskruen det opplagte valget. Stop Digging monterer bjelkeskruer eller adapterskruer med riktig avstand og høyde. Så er det bare å sette i gang å bygge!

Når fundamentet er klart, festes bærebjelker av trykkimpregnert tre til bjelkeskruene – gjerne med en gjennomgående bolt. Bærebjelkene bør være minst 45 × 170 mm for å oppnå tilstrekkelig bæreevne. Bærebjelkene danner nå et grovt rammeverk som bjelkelaget så kan festes i med skråskruer eller bjelkesko med en senteravstand på 600 mm. Når bjelkelaget er på plass, er det bare det morsomste som gjenstår: å skru på terrassebordet. Ferdig!

BYGG UTEROM

Når du skal bygge skjermtak, tak til uteplassen din eller et innglasset uterom, kan det hende at du trenger byggetillatelse. Spør kommunen hva som gjelder for deg.
Du kan bygge et uterom av løsvirke og glasspartier, men mange velger også ferdige sett. Da finnes det en rekke modeller og leverandører å velge mellom. Rammen består vanligvis av stolper og bjelker av limtre, og den må selvfølgelig stå på et stabilt fundament. Jordskruen fra Stop Digging er den perfekte løsningen for uterommet. Avhengig av uterommets konstruksjon kan både stolpeskruen, bjelkeskruen og adapterskruen passe. I noen tilfeller kan en kombinasjon av ulike typer skruer skape det optimale fundamentet. Kontakt gjerne Stop Digging for en konsultasjon. Gjennom årene har vi montert fundamenter til en hel rekke uterom og vinterhager av ulike fabrikater, og vi har alltid funnet den rette løsningen.

BYGGE GJERDE

Lavere gjerder krever normalt ikke byggetillatelse, men du kan trenge tillatelse dersom du skal bygge en høyere levegg. Undersøk med kommunen hva som gjelder for deg. Hvis gjerdet skal stå ved en tomtegrense, er det også fint å snakke med naboen som blir berørt.

Det finnes ingen snarveier til et solid gjerde eller en levegg som står imot vær, vind, kjæledyr og lekende barn. Vi har stolpeskruer med ulike dimensjoner på skruehodet og tilpasser modellen til bruksområdet ditt. Hvilke dimensjoner du trenger på trevirket avhenger av høyden på gjerdet, men en vanlig størrelse er 70 × 95 mm for et 80 cm høyt gjerde og et stolpemellomrom på 1,8 m. Velg gjerne trykkimpregnert tre, rustfrie skruer og beslag. Når det gjelder gjerdets generelle utforming, finnes det utallige muligheter: søk på nettet, la deg inspirere av naboene eller finn på noe eget og unikt. Mål opp hvor du skal ha gjerdet ditt, og merk bakken med 1,8 meters mellomrom. Kontakt Stop Digging – vi forankrer alle stolpeskruene du trenger. Værsågod og bygg!

BYGG BOD

Boder- og tilleggsbygg opptil 50 kvadratmeter er stort sett unntatt kravet om byggetillatelse, men det er flere kriterier som da må oppfylles (blant annet høyde og hvor nært tomtegrensen de kan bygges). Sjekk alltid med kommunen hva som gjelder for deg!

En enkel bod kan bygges på et terrasselignende fundament eller gulv, og det generelle rådet er én sokkel per 1,5 meter. Da passer Stop Diggings bjelkeskrue perfekt. Les gjerne mer i beskrivelsen av terrassebyggingen. I tilfeller der lysthuset eller boden er prefabrikkert, kan andre typer fester være aktuelle – for eksempel adapterskruen vår. Enklere boder, for eksempel et sykkelskur plassert på bakkenivå med plater som gulv, kan gjerne bygges på våre stolpeskruer. Ta kontakt med Stop Digging for å få en anbefaling og en kostnadsberegning!

BYGGE CARPORT

En carport er et godt alternativ til en garasje når du vil beskytte bilen. Den er enklere og billigere å bygge, og i mange tilfeller også lettere å få byggetillatelse for. Design carporten i en stil som matcher huset ditt. Ikke glem å installere strøm til motorvarmeren eller ladingen. Ikke spar på dimensjonene. Benytt anledningen til å bygge en bod i den ene enden – du får aldri for mye oppbevaringsplass. Husk også å dimensjonere bygningen slik at den tåler vind og eventuelt snøbelastning om vinteren.

Stabiliteten til carporten er svært viktig – dette gjør jordskruen til det optimale jordfundamentet. Avhengig av bygningens størrelse og utforming kreves det et ulikt antall jordskruer. Men én skrue tåler uansett samme eller større belastning som en betongblokk. Carportens konstruksjon kan selvfølgelig også variere, men som regel er det stolpeskruen eller bjelkeskruen vår som er best egnet til formålet. Kontakt gjerne Stop Digging for en konsultasjon.

BYGG FRITIDSBOLIG

Fritidsboliger og sommerhus kommer i alle mulige modeller og størrelser. Mange husprodusenter tilbyr nøkkelferdige fritidsboliger og hytter med ulike utstyrsnivå. Andre leverandører tilbyr byggesett, og selvfølgelig bygger mange også i løsvirke. Direktoratet for byggkvalitet har byggeforskrifter også for fritidsboliger, men disse kravene er noe lavere enn for permanente boliger. Det kreves imidlertid alltid byggetillatelse.

Tomtenhvor det bygges fritidsboliger er ofte litt avsidesliggende, og jordforholdene kan være kompliserte. Da kan ofte jordskruen være å foretrekke som jordfundament fremfor betongblokker, ettersom sistnevnte kan være vanskelige å grave ned. Vi håndterer alle slags jord- og terrengtyper uten problemer, og maskinene våre kan brukes selv der det er bratt eller vanskelig å komme til. Hvilken av de ulike skruemodellene våre som brukes, avhenger av fritidsboligens konstruksjon, men bjelkeskruen eller adapterskruen er som regel best egnet. Vi har lang erfaring med å skru et stabilt fundament til fritidsboliger i vidt forskjellige miljøer, og vi hjelper deg gjerne allerede i planleggingsstadiet når du har valgt en konstruksjon, hyret inn en arkitekt eller valgt husleverandør.

Kontakt gjerne Stop Digging for en konsultasjon.

Bygg direkte på monterte jordskruer

Play Video
Se hvordan det gikk da Robin bygde terrasse

NOEN VANLIGE SPØRSMÅL OM JORDSKRUENE VÅRE

KAN JEG MONTERE SKRUEN SELV?

Nei, vi leverer og monterer skruen for deg.

HVA SKJER HVIS JEG STØTER PÅ EN STEIN?

Vi bruker spesialutviklede verktøy som tar hånd om de fleste eventuelle hindringer i jorda.

HVOR MYE KOSTER DET?

Det finnes flere faktorer som avgjør hvor mange og hvilken type jordskrue du trenger. Les mer om hvordan vi beregner prisen på jordskruer.

HVORDAN FUNGERER JORDSKRUEN?

Byggverket må forankres i bakken for å kunne stå stødig. Et fundament kan bygges på forskjellige måter: Du kan støpe en betongplate, grave ned eller støpe betongblokker – eller bruke jordskruen.

Jordskruer passer til små prosjekter, for eksempel når man skal bygge terrasser, gjerder eller feste huskestativ, men også til større byggeprosjekt som lysthus, boder, carporter og uterom.

Jordskruen fungerer på samme måte som en betongblokk: Den tåler store belastninger, og du fester bærebjelker, stolper eller rør til festet på skruen. Jordskruene våre er tilgjengelige i flere modeller for å passe alle typer oppdrag og underlag. Vi plasserer skruene etter tegningen din – så er det bare å begynne å bygge!

expectedLife

DET RASKE, ENKLE OG SMARTE VALGET

IKKE GJØR DET VANSKELIGERE ENN NØDVENDIG. MED JORDSKRUER SLIPPER DU DET LANGE GRAVEARBEIDET, OG DU KAN BRUKE ENERGIEN PÅ SELVE BYGGVERKET.

Vi monterer jordskruene for deg. Monteringen er rask og enkel. Vi tilpasser dimensjonene på skruen ut ifra jordforholdene i området, og fundamentet til en mellomstor terrasse vil stå klart i løpet av få timer. Utstyret vårt er lett og fleksibelt. Maskinene våre lager ingen merker i hagen din, og monteringen ødelegger ikke plenen, plattingen eller asfalten din mer enn akkurat der selve skruen settes.

Jordskruene våre må ikke forveksles med de enklere jordankrene eller jordskruene man finner hos byggevareforhandlere som man selv skrur på plass. Vi selger kun ferdige byggfundamenter – monterte skruer med en forventet levetid på minst 100 år*.

FORDELENE MED JORDSKRUENE ER MANGE. LES MER:
FORDELER

*Stop Digging oppgir en estimert minimumslevetid for jordskruene. Verdien gjenspeiler antall år en installert skrue forventes å oppfylle sitt tekniske formål under normale forutsetninger – og er basert på flere års erfaring og forskning.

PRIS PÅ JORDSKRUER

HVA KOSTER ET FUNDAMENT MED JORDSKRUER?

Det finnes flere faktorer som avgjør hvor mange og hvilken type jordskrue du trenger. Kontakt oss gjerne for å få et estimat på hvor mye de monterte jordskruene for ditt unike prosjekt vil koste. Vi hjelper deg med å regne det ut.

PriserTA KONTAKT MED OSS