Skip to main content

Enkle og lette byggverk trenger ofte ikke profesjonelle håndverkere, men er noe man relativt enkelt kan sette opp selv. Dette krever naturligvis at man setter seg inn i både regler og byggeteknikk, men når det er gjort, kan selve jobben ofte utføres med noen få relativt enkle steg. For mange kan fundamentet i bygget virke noe avskrekkende, ettersom det til syvende og sist er det som holder bygget både oppreist og ankret til bakken. Heldigvis finnes det gjør-det-selv metoder for fundament som er både trygge og enkle. Én av disse er bruk av jordspyd.

Hva er et jordspyd?

Et jordspyd er en type punktfundament som slås ned i jorden for å ankre et bygg. Det finnes ulike typer jordspyd, men felles for dem er at de har én del forankret i grunnen og én del som er hevet fra bakken hvor selve bygget fundamenteres. Det finnes blant annet jordspyd med gevind, ofte også kalt jordskruer, samt jordspyd som er laget spesielt for stolper.

Ulike typer jordspyd

Stolpespyd er jordspyd som brukes spesifikt for stolper. Disse passer perfekt for gjerder eller lette, små hageboder. Et stolpespyd har en lang spiss som slås ned i bakken, mens toppen har en stolpeholder. Fordelen med slike stolpespyd er at man unngår å sette selve treverket ned i grunnen. På denne måten forhindres fuktskader som kan oppstå når treverk står i våt jord over tid. Bakdelen med disse spydene er at de ikke er solide nok til tyngre konstruksjoner. De vil heller ikke stå imot sterke vindkast.

Jordskruer, eller jordankre, er stødigere og mer solide enn vanlige jordspyd. Disse skruene finnes i ulike utforminger og lengder, og kan dermed tilpasses både konstruksjonstype og grunnforhold. I motsetning til vanlige jordspyd, tåler jordskruene mye større belastning. Disse kan derfor brukes til flere typer byggverk, inkludert terrasser, verandaer og carporter.

Hvordan bruke jordspyd

Uansett type jordspyd man velger, er disse relativt enkle i bruk. Det viktigste er at man regner ut hvor mange punktfundamenter man trenger, for deretter å slå ned jordspyd der det trengs. Plassering av jordspyd bør gjøres utifra en plantegning som forteller hvor mange spyd man trenger, hvor nært hverandre disse skal stå og hvordan man planlegger å forbinde disse for å lage et solid rammeverk.

Man bør også sjekke kvaliteten på grunnen før man setter ned jordspyd. Både tradisjonelle jordspyd og de mer solide jordskruene, kan brukes under de fleste grunnforhold. Dersom grunnen er spesielt løs eller våt, kan man derimot oppleve at spydene får dårlig feste. Ved spesielt steinete forhold, kan det også være vanskelig å få slått ned jordspyd. Her vil det ofte være enklere å bruke jordskruer. I visse tilfeller kan man vurdere å fylle på med sand eller pukk og på den måten få et mer stabilt fundament. Montering av jordspyd tar som regel kun minutter, og man trenger ikke mer enn en solid slegge for å slå dem ned i bakken.

De mest avanserte jordskruene leveres som ferdige byggfundamenter. For å montere disse bores det først et hull i grunnen, før jordskruene festes. Dette gjøres av profesjonelle montører som sørger for at forankringen av fundamentet blir gjort etter alle kunstens regler. Som regel gjøres dette også i løpet av kort tid, og man kan forvente at et helt fundament for en middels stor veranda vil kunne stå klart i løpet av kun få timer.

Fordeler ved bruk av jordspyd

Ikke bare er jordspyd enkle i bruk, men de er også mer miljøvennlige enn betongfundamenter. Et jordspyd eller jordskrue kan brukes flere ganger, og flyttes fra sted til sted dersom et bygg skal rives eller flyttes. Betongfundamenter kan derimot i beste fall kun graves opp. Produksjon av betong står også for relativt store utslipp av karbondioksid. Dette unngår man ved bruk av jordspyd. Da man unngår å grave ut eller sprenge i grunnen før man monterer fundamentet, slipper man også de største inngrepene i naturen. For mange er det også en fordel at fundamentering med jordspyd er raskt og enkelt, og ofte krever lite eller ingen hjelp av fagpersoner. Dette gjør at man kan reise bygg raskt og uten mye planlegging.

Regler og krav ved bruk av jordspyd

Det finnes ingen direkte jordspyd krav når det kommer til bygging av fundament. Avhengig av type byggverk og hvor dette skal bygges, kan det derimot være at man er nødt til å søke om byggetillatelse. Dette varierer fra sted til sted, og noen steder vil man ha muligheten til å sette opp små konstruksjoner som gjerder, boder og plattinger uten å søke om tillatelse. Det er dog viktig at man undersøker dette før man begynner med byggingen, ettersom det kan være vanskelig å få ettergodkjent søknadspliktige bygg.

For å finne ut om byggverker er søknadspliktig, bør man ta kontakt med kommunen. De vil hjelpe til med å finne ut av gjeldende lover og regler.

Er jordspyd riktig valg?

Valg av fundament bør gjøres basert på type bygg og grunnen dette skal bygges på. Her er det viktig at man ikke tar snarveier, men at man er ærlig med seg selv om hva bygget trenger i form av stabilitet og stødighet, og hvorvidt grunnen klarer å gi den nødvendige støtten. Er man i tvil om hva som trengs av fundamentering kan det lønne seg å kontakte en fagperson. Det er alltid bedre å velge en litt mer solid løsning enn én som sender gjerdet ditt av gårde med første vindkast.

Tradisjonelle jordspyd brukes typisk til lettere konstruksjoner, og passer best der man ikke er redd for kraftig vind. Lave gjerder, plattinger og små boder kan ofte settes opp ved hjelp av jordspyd. Dersom man trenger hardere skyts, er det tryggere å gå for en solid jordskrue. Jordskruer kan brukes ved større og tyngre konstruksjoner, og står stødigere der bygget er utsatt for mer vær og vind. Dette gjelder blant annet verandaer, større boder og carporter. For de aller største og tyngste byggene, kan det være at man må vurdere betongfundamentering. I disse tilfellene vil det uansett lønne seg å konferere med fagfolk.