Skip to main content

En utebod er helt uunnværlig og gir lagerplass for det man vanligvis ikke trenger på daglig basis. Det kan dreie seg om redskap knyttet til hagearbeid, familiens skiutstyr og sykler, telt, verktøy, kjøleskap og fryser. Det finnes mange gode grunner til å bygge bod. Her får du noen gode tips til hvordan du kan gjøre dette helt eller delvis på egenhånd ved bruk av jordskruer.

Bruk jordskruer

Skal man bygge bod selv, kan det både være effektivt og kostnadsbesparende å bruke jordskruer. Disse passer til alle typer grunnforhold som matjord, sandjord, leirete og steinete jord. Den omkringliggende bakken ødelegges heller ikke som når man fundamenterer sitt bygg med betong. Jordskruer fra Stop Digging tåler Norges tøffe klima, samtidig som de ikke ruster. De er dessuten grundig testet for tung belastning og trykk. Jordskruene er både enkle og praktiske å ta i bruk når du skal bygge din egen bod.

Bygge bod uten søknad

Små frittstående bygg på opptil 50 kvadratmeter uten våtrom, kan i praksis bygges uten søknad. Det finnes likevel noen unntak, for eksempel ved nærhet til natur- eller friluftsområde. Vi anbefaler derfor å kontakte kommunen dersom man er i tvil.

Flere velger også å bygge bod inntil garasje eller hus. Dette kan på mange måter være praktisk, da grunnforholdene ofte har et godt utgangspunkt. Skal man bygge bod inntil en vegg, må boden være på minimum 15 kvadratmeter. Man må da kun bruke rommet som bod. Det er viktig at boden ikke brukes til verken verksted, oppholdsrom eller TV-stue. Man kan heller ikke innrede kjøkken eller vaskeservant uten å søke om tillatelse til å ha våtrom.

Bygge bod tegninger

Uansett om du bygger med eller uten søknad, må du ha noen tegninger å jobbe ut fra. Enhver byggesøknad må ha komplette tegninger med seg, men alle bygg under 50 kvadratmeter kan man derimot selv tegne. Dersom man har erfaring med dette fra før og ellers anlegg for å tegne, kan man klare dette uten faglig bistand. Ellers kan det være nyttig å få litt hjelp til planleggingen.

Bestille byggesett

Flere velger å spare både tid og omkostninger ved å kjøpe pakker med byggesett. Det finnes ulike vanskelighetsgrader å velge mellom, og ofte kan dette være et godt alternativ dersom man ikke er så erfaren. Velger man det enkleste, er byggeprosjektet ofte å regne som et lavterskelprosjekt. Ved å bruke enkle byggesett, kan man bli ferdig i løpet av en helg. Byggesettene kommer i mange tilfeller med ferdige elementer – laftede eller med reisverk. Det er ikke mange muligheter til å tilpasse eller endre på konstruksjonen når du kjøper et byggesett, så dette må tas med i betraktningen. Har man sterke meninger om hvordan boden skal se ut, bør man bygge den fra grunnen basert på egne tegninger.

Utstyr til byggingen

Man trenger ikke mye avansert utstyr for å bygge en bod. De viktigste redskapene en må ha er en skrudrill med forskjellige bits, sag, hammer, målebånd og vater. Det kan selvsagt være en fordel å ha en elektrisk sag, men dette er ikke en nødvendighet. Bruk av jordskruer lover også en stabil og holdbar bod.

Leie profesjonell hjelp

Et annet alternativ er å hente inn profesjonelle håndverkere til å utføre arbeidet, men dette innebærer som oftest høyere kostnader. En bod er relativt enkelt å bygge sammenlignet med andre bygninger i tilknytning til huset. Det kan derfor være lurt å tenke nøye gjennom om pengene kan brukes på andre, mer krevende oppgaver der håndverkere er uunnværlige.

Bygge fundament til bod

Ønsker man å bygge bod med jordskrue selv, kan man velge å gjøre hele arbeidet selv. Man kan også bestille hjelp fra våre montører. Dersom man velger å bruke våre montører, kan dette bestilles på vår nettside. Montørene plasserer da skruene etter tegningene og en kan etter endt arbeid starte byggeprosessen. I likhet med betongfundament, tåler jordskruen tung belastning. Man kan både feste bærebjelker, stolper eller rør i festene til skruene.

Over jordskruene monteres da bjelkene. Vær oppmerksom på at det da er helt avgjørende at skruer og bjelker er i vater, slik at man ikke risikerer ustabilt fundament. Undersøk dette med jevne mellomrom under hele byggeprosessen, men følg ekstra nøye med i startfasen.

Den generelle anbefalingen på en enkel bod, bygget på terrasselignende underlag eller på gulvbjelker, er Stop Diggings jordskruer. Er bygningen derimot prefabrikkert, kan det være nødvendig å bruke andre innfestinger, som for eksempel adapterskruen vi tilbyr. Uansett er dette noe våre fagfolk kan gi deg god veiledning i.

Bygge vegger og tak

Når fundamentet er på plass, skal bygget reise seg. Da starter man prosessen med å bygge vegger. Flere velger å bygge veggene ferdig liggende på bakken før de reises og monteres. Når veggene skal reises, kan det være lurt å få litt ekstra hjelp til tunge løft, og arbeidsoppgaver som krever litt mer nøyaktighet. Dette er vanskelig å få til alene.

Man monterer veggene ved å starte i det ene hjørnet, for så å gå den ene eller den andre veien videre. Etter at alle vegger er montert, må man nok en gang sjekke om alt er i vater. Det er også viktig å undersøke om alle hjørner er skrudd godt nok sammen. Til slutt løftes gavvelstoler og takstoler på plass, før resten av taket monteres. Det ser ofte litt komplisert ut når man skal bygge tak, men dette skal gå fint så lenge instruksjonene følges nøye.

Noen velger også å basere seg på lafting, som er en gammel byggemetode. Da hugger man ut et hakk et stykke ned i tømmeret nær enden av stokkene. Deretter legges stokker lag på lag i vinkel slik at hakkene låser hverandre. Fordelen med lafting er at byggeteknikken er enkel og krever minimalt med utstyr.

På fast grunn

Det kan være frustrerende, slitsomt og krevende å være midt i en byggeprosess. Ikke minst oppleves det ofte som tidkrevende. Følelsen man sitter igjen med når bygget endelig har reist seg, er derimot flott. Den som bygger bod med jordskrue unner seg selv også en kortere byggeprosess.