Skip to main content

Mange ønsker seg garasje, spesielt i de kalde og våte høst- og vintermånedene. Likevel er det mange som vegrer seg for å bygge garasje selv. Det er kanskje ikke så rart – en garasje er tross alt en relativt stor konstruksjon. Ikke minst ønsker man at den skal være solid, samt trygg nok til at bilen står beskyttet fra både vær og vind. Det finnes dog måter å gjøre garasjebyggingen enklere på. Det trenger slett ikke å være så vanskelig som man kanskje tror.

Lover og regler for oppsett av garasje

Hvilke lover og regler som gjelder når du skal bygge en ny garasje avhenger av størrelsen på denne samt avstanden til naboens tomt. For mindre garasjer, det vil si en gesimshøyde på mindre enn tre meter og en grunnflate på under 50 kvm, trenger man ikke sende byggesøknad til kommunen. Dette forutsetter også at garasjen kun har én etasje, og ingen kjeller. Samtidig har man ikke mulighet til å sette garasjen nærmere naboens tomt enn én meter uten å søke om dispensasjon.

I visse tilfeller kan det også finnes lokale reguleringer som setter føringer for bygg. Dette bør undersøkes i hvert enkelt tilfelle. I tillegg må man huske at naboer må få nabovarsel, samt muligheten til å komme med innsigelser. Det ferdige bygget må meldes inn til kommunen når arbeidet er avsluttet. Dette gjelder uavhengig av om du har bygget garasjen med eller uten byggesøknad.

Kom i gang med din nye garasje

Når du har undersøkt hva som kreves av eventuelle søknader og forberedelser, er det tid for å komme i gang med selve planleggingen av bygget. Det lønner seg å sette av litt tid til å planlegge nøye hva du vil ha ut av garasjen din, samt hvordan du ønsker å sette opp konstruksjonen. Her er det viktig å tidlig legge en plan for et solid og trygt fundament.

Valg av fundament

Hva slags fundament som trengs for en garasje, avhenger av om man ser for seg en garasjetype med helstøpt gulv eller en carport. Med carport brukes tilgjengelig grunn, uten å gjøre mange endringer. Dette er mye enklere å sette opp, tar mindre tid og er ofte en god del billigere enn å bygge en garasje med for eksempel betonggulv.

Mange ønsker å bygge garasje inntil huset. Da får man automatisk noe le fra husveggene som hjelper til med å skjerme garasjen fra vær og vind. Dette kan også være et godt argument for å velge punktfundament i stedet for et helstøpt gulv i betong. Et godt valg for slike punktfundament er jordskruer. Å bygge garasje med jordskrue sparer både tid og penger i forhold til betongstøpte fundamenter, uten å gå på akkord med hverken stabilitet eller sikkerhet.

Bygge garasje med jordskrue

Å bruke jordskruer som fundament for en garasje eller carport gir flere fordeler. Slik behøver man verken grave ut eller sprenge vekk masser for å få på plass fundamentet. I tillegg kan man slik bygge på nesten hva som helst av grunn. Dette er spesielt viktig dersom man skal bygge garasje inntil hus, ettersom man slipper å bekymre seg for eventuelle skader på huset som følge av fundamenteringsarbeidet. Jordskruer egner seg spesielt godt for steinete jord, matjord, leirjord og sandjord, og de er både raske og enkle å montere.

De mest solide jordskruene på markedet har 25 års garanti. På grunn av måten de installeres på, kan de brukes på nytt dersom garasjen din skal flyttes eller rives. En annen fordel med slike jordskruer er at de leveres ferdig montert. Det vil si at med på kjøpet får du profesjonell installasjon gjort av fagfolk. Dette sikrer at fundamentet ditt er så trygt og stødig som mulig. Da trenger du ikke bekymre deg for om du har vatret ut alle jordskruene, eller om hjørnene på garasjen er akkurat 90 grader.

I tillegg går installasjonen svært raskt, og uten utstyr som legger igjen spor i hage eller oppkjørsel.

Pris for din ferdige garasje med jordskrue

Det er naturligvis ikke så enkelt å gi et nøyaktig overslag på hvor mye akkurat din garasje kommer til å koste. Prisen avhenger naturligvis av størrelsen på bygget, men også av kvaliteten på materialene, samt hvor komplisert man ønsker å gjøre byggverket. For eksempel vil det alltid koste mer å sette inn vinduer enn det vil å la garasjen stå med kun vegger. Man kan også velge mellom åpne og fullstendig lukkede varianter. Her vil også dørvalg ha mye å si. I dag kan man velge alt fra manuelle skyvedører til dører som styres fra mobilen. Naturligvis er det store prisforskjeller mellom disse.

Når man skal bygge garasje er pris ofte noe av det første man tenker på. Det er naturlig at man ønsker i det minste et overslag før man setter i gang med byggingen med jordskruer. Det er derfor viktig å først legge en plan for hva man ønsker, og videre undersøke hva de separate postene i budsjettet vil koste. Det er dog viktig å huske på at pris ved innkjøp ikke er det samme som pris over tid. Å spare penger ved å velge billige løsninger når man setter opp et bygg, kan straffe seg i lengden.

Tenk derfor på hvilke garantier de ulike valgene inkluderer, hvorvidt materialene er slitesterke og vil vare over tid, samt hvorvidt man kan bruke byggevarene i senere prosjekter dersom man velger å fjerne den originale garasjen. Det er også viktig å huske på at reparasjoner fort kan bli utrolig kostbare. Det lønner seg som oftest å velge god kvalitet fra første stund. Derfor lønner det seg med jordskruer!

Ikke vær redd for å gjøre det selv

Til tross for at gjør-det-selv prosjekter krever litt ekstra i form av planlegging og budsjettering, er de ofte enklere å gjennomføre enn man først skulle tro. Det krever at man setter seg inn i gjeldende regler, samtidig som man blir kjent med byggevarene og -teknikkene. Når alt kommer til alt er det lite som er så tilfredsstillende som å se sitt eget håndverk reise seg på egen tomt.