Skip to main content

Dersom du skal bygge hus selv, kan det i mange tilfeller være lurt å vurdere jordskruer til hele eller deler av byggeprosjektet. Dette gjelder også dersom du skal bygge ut hus. Å grave ned et betongfundament kan være tungt og tidkrevende, men med jordskruer fra Stop Digging går det raskere.

Jordskruene kan monteres hele året, også på utilgjengelige plasser, samt steder det er vanskelig å grave. Ved å bygge hus med jordskruer, blir det minimal skade på både hagen og tomten din. Jordskruene monteres av våre profesjonelle fagfolk, som benytter seg av spesialmaskiner. Når siste skrue er satt, er grunnmuren klar til bygging, og du kan starte prosessen med å bygge eget hus umiddelbart.

Bygge hus kostnader

Du har i utgangspunktet to valg når du selv skal bygge huset du skal bo i. Du kan velge et arkitekttegnet hus eller et ferdig hus. Deretter må du ta en avgjørelse på om du skal ansette andre til å gjøre arbeidet for deg, eller om du vil ta på deg rollen som selvbygger.

Dagens lovverk åpner for at man kan stille med personlig ansvarsrett dersom man selv vil bygge huse. I teorien betyr dette at hvem som helst kan søke om å stå ansvarlig i byggeprosessen. Du bør ha fagbrev, som for eksempel tømrer, for å få søknaden godkjent. Det er derimot kommunen som avgjør dette. Det er i Plan og bygningsetaten den endelige beslutningen tas om byggeprosjektet skal godkjennes.

Ønsker man å bygge hus selv, enten moderne eller tradisjonelt, innebærer det å ha et budsjett, samt evnen til å tenke langsiktig i et økonomisk perspektiv. Det innebærer også mye bruk av håndverkere til ulikt arbeid. Det vil som oftest være nødvendig å leie tjenester av både elektrikere, rørleggere og tømrere i løpet av prosessen.

Bygge tips

Det bør legges stor vekt på grunnmuren, selve fundamentet i byggeprosjektet. Her kan bruken av jordskruen utgjøre en stor forskjell, både når det kommer til kostnadsbesparelse og hensyn til miljø og terreng.

Velger du en løsning med jordskrue, enten helt eller delvis, vil du kunne dra fordel av våre fagfolk som både har kompetanse og erfaring med å utføre grunnarbeid med disse.

Bygge hus på betongelementer

Betong er fortsatt i dag ofte foretrukket som fundament i mange byggeprosjekter. Dette gjelder både betongsåler og betongsøyler. Det finnes mange fordeler ved å bruke betong. Betong er derimot ikke alltid et like klokt valgt, da dette utgjør store kostnader sammenlignet med å bruke jordskruer.

Betong utgjør også en stor miljøskade, både med tanke på CO2-utslipp og skade på terrenget. Har du hage, risikerer du skade i form av gravearbeid og tungtransport. I prosessen med å lage grunnmur med betong, må ofte store mengder sement og tunge redskaper fraktes med lastebiler. I flere tilfeller kan det å gå over til et miljøvennlig alternativ resultere i høyere kostnader. Ved å bruke jordskruer som fundament får du derimot motsatt virkning. Her er det både lønnsomt og effektivt å tenke på miljøet!

Bygge hus, hvordan gå frem

Flere vil bygge hus selv billigt. Legg en plan for hele byggeprosessen fra start til slutt, som også innebærer kostnadene for prosjektet. Denne fasen er helt avgjørelse for hvor billig eller dyr byggeprosessen kan bli. Noen kostnader er ikke til å unngå, da man ikke kan unngå kvalitet og sikkerhet. Likevel står man også overfor mange ulike valgmuligheter som direkte eller indirekte vil påvirke de totale kostnadene.

Et merkbart område man kan spare store kostnader, er ved bruk av jordskrue fremfor betongfundament og betongsøyler. Dersom du vil bygge hus raskt, må enkelte faktorer være på plass før jordskruene kan monteres. Først må byggeplassen være ryddig. Tøm plassen for det som eventuelt kan hindre eller ødelegge deler av byggeprosessen. Husets plassering, samt planen som skal følges under prosessen, må også være klart. Ved bruk av jordskrue på steinete grunn, kreves det inspeksjon av plassen på forhånd. Det lønner seg å bruke både tid og penger på å gjøre et grundig grunnarbeid i forkant av husbyggingen, uavhengig av hva slags type fundament du velger å bruke. Ved bruk av jordskruer, kan du derimot redusere tiden som brukes på prosjektet i sin helhet, i tillegg til å bygge hus billig.

Bygge hus med utleiedel

Når drømmehuset innebærer store kostnader, kan det lønne seg å bygge hus med utleie. Dersom du eier en stor tomt, kan du søke om tillatelse til å bygge lite hus på tomten. Du kan også velge å bygge på huset selv, en såkalt utleiedel eller utleieenhet. Det er viktig at denne enheten er separat og skjermet fra resten av huset. Gjerne med en egen, liten uteplass og egen parkeringsplass. Når det gjelder å bygge på huset pris, kan dette ofte være en utfordring. Jordskruen kan dermed føre til store kostnadsbesparelser. Stop Diggings jordskrue gir deg muligheten til å bygge hus med et rimeligere alternativ.

Smarte bygge løsninger

Ønsker man likevel å bygge hus på underlag av betong, kan jordskruen benyttes til byggeprosjekter i tilknytning til huset. Byggeprosjekter der jordskruen kan egne seg er terrasser, boder eller carport. Man kan også velge jordskruen for tilbygg. Jordskruer kan for eksempel lønne seg om man trenger fundament til for eksempel en terrasse, utebod, drivhus eller en hønsegård.

Dersom du har en liten tomt, kan det være en fordel å finne smarte løsninger for ditt hus. Vurder hvor mye plass du behøver for hvert rom, og finn gode oppbevaringsløsninger. For selve bygget kan det ofte lønne seg å bygge i høyden, for å få bedre utbytte av tomten. Også her finnes det mange spennende alternativer.

Bygge inspirasjon

Det finnes en rekke ulike hustyper du kan velge mellom når du skal bygge, samt mange inspirasjonskilder. Den siste tiden har det dukket opp mange alternative konstruksjonsløsninger, i tillegg til den tradisjonelle utformingen. Her er det kun fantasien som setter grenser for din arkitektur – runde eller trekantede hus, eller til og med miljøvennlige alternativer med containere.

Uansett hva slags hus du velger å bygge, vil jordskruen være det beste valget for ditt fundament.