Skip to main content

Hvordan bygge platting selv med jordskrue

En platting er en enkel og relativt rask konstruksjon å sette sammen, men kan gi utrolig mye verdi i form av et enklere hageliv og et hyggelig sted hvor familie og venner kan samles. En platting er ett av de enkleste byggverkene man kan bygge selv, spesielt ved bruk av jordskruer. Det trenger slett ikke å koste mye penger å få satt opp en solid platting som kommer til å vare i mange år.

Kom i gang med planlegging

Sett av tid til å planlegge hvordan du ønsker at plattingen din skal se ut, samt hvor du ønsker å bygge den. Hvorvidt plattingen skal stå direkte på plenen eller på et gruset område, er med på å bestemme hva slags fundamenter du vil trenge. Du bør også tenke på om du samtidig ønsker å sette opp en levegg for å skjerme for innsyn, samt beskytte fra vær og vind.

Første del av planleggingsfasen går ut på å finne ut av hva slags fundamentering som trengs. Mange plattinger kan enkelt punktfundamenteres. Det er med andre ord ikke slik at man er nødt til å bygge platting på betong. Fordelen med en platting i forhold til en terrasse, er at plattingen ikke er hevet fra bakken. Man trenger dermed ingen påler eller vertikal støtte over bakken. Dette betyr at man enkelt kan bygge platting med jordskrue eller jordspyd uten å måtte grave, sprenge eller flytte på masser.

Etter å ha vurdert hva slags fundament man ønsker er det på tide å velge treverk til plattingen. Mange velger harde tresorter som teak eller eik, men det er også mulig å velge mykere tresorter som lerk eller furu. Mykere tresorter trenger mer skånsom rengjøring, mens hardere tresorter er tyngre å jobbe med under selve byggingen. Til syvende og sist velger mange ut ifra utseende på tresortene.

Fundament til plattingen

En platting trenger altså ikke et helstøpt fundament. Det er også både enkelt og mulig å bygge en platting med jordspyd eller jordskrue som fundament. Både jordspyd og jordskruer er punktfundamenter som slås eller skrus direkte ned i grunnen, for så å sikre treverket i det forankrede metallet. Slike punktfundamenter har som fordel at man får treverket litt hevet over bakken. Dette gjør igjen at man unngår fuktskader som kan forekomme når tre står i våt jord over lenger tid.

Jordspyd egner seg til lette konstruksjoner, mens jordskruer er mer allsidige. Disse kan brukes på alt fra lette til tyngre konstruksjoner. Er plattingen av større størrelse, eller ønsker man å sette opp en levegg ved siden av i tillegg, vil det altså lønne seg å bygge platting med jordskrue. En fordel med både jordspyd og jordskruer er at de enkelt kan brukes på nytt dersom plattingen skal fjernes. Man kan dermed spare penger ved å gjenbruke byggematerialene til fremtidige prosjekter.

Ta hensyn til grunnen du skal bygge på

Ulike grunnforhold krever ulik fundamentering, til tross for at en platting er en lav og relativt ukomplisert konstruksjon. Det er viktig at grunnen er solid nok til å holde plattingen på plass. Dersom den ikke er det, er det spesielt viktig at man velger riktig fundament.

Å bygge platting på grus kan ofte virke som én av de enkleste fremgangsmåtene. Det er likevel viktig å være klar over hva som befinner seg under grusen. Til tross for at man kanskje tenker at grusen ikke vil flytte på seg, er den smarteste løsningen alltid å fundamentere solid og dypt. I motsetning kan å bygge platting på plen virke mer avskrekkende, ettersom den myke jorden i plenen ofte virker mindre solid enn grus. Når alt kommer til alt er det ofte de litt dypere lagene av grunnen som har noe å si. Man ender ofte opp med relativt lik fundamentering på grus og plen på samme tomt. Jordskruer egner seg godt til begge disse alternativene.

Når man skal bygge platting på bakken, er det lett å tenke at plattingen vil stå støtt uansett ettersom det er lite som stikker opp og kan hektes fast av sterke vinder. Dette kan være sant i enkelte tilfeller, men Norge er et land med store værendringer. Man bør dermed alltid forankre bygg trygt for å unngå skader og unødvendige reparasjoner.

Hva koster det å bygge platting?

Når man skal bygge platting er pris naturligvis en viktig faktor for mange. Dessverre kan det være vanskelig å forutse akkurat hva prisen blir for en platting, ettersom det finnes mange ulike valgmuligheter. Det er viktig å gjøre smarte valg hele veien, for å oppnå den laveste mulige totalprisen for prosjektet.

Denne totalprisen bør ikke kun reflektere hva plattingen koster den dagen den er ferdigstilt, men også ta hensyn til vedlikehold og eventuelle reparasjoner. Det kan med andre ord ofte lønne seg å velge litt dyrere, men mer solide materialer og konstruksjonstyper i startfasen for å unngå dyre reparasjoner senere.

Dette kan bety for eksempel å legge litt ekstra penger i treverket, for å unngå potensielle fuktskader og misfarging. Man kan også hente inn ekspertise for å få bygget et så stabilt fundament som mulig. Et godt eksempel på dette er å bruke høykvalitets jordskruer som leveres ferdig installert. Et slikt valg betyr både at man slipper å ta arbeidet med fundamentering selv, og at man slipper å bekymre seg for om man har vatret ut alle flater perfekt.

Vedlikehold av platting med jordskruer

Når plattingen først er ferdig, er det viktig at du tar godt vare på den for at den skal vare så lenge som mulig. Avhengig av treverk og impregnering, bør dette følges opp med grunningsolje og treverksbeskyettelse. Eventuelt med maling eller bare såpevask. 

Ulike tresorter trenger ulike nivåer av vedlikehold. Det er dermed viktig at man følger fremgangsmåter som fungerer for den tresorten man har. Det er trist å ødelegge nydelig mykt tre med høytrykksspyling, eller å bruke feil maling som skaller av etter kun kort tid. Vedlikehold av treverket kan diskuteres der du handler inn materialene. Her vil de vil de også kunne gi deg en plan for vedlikehold de første årene.